UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Řešitelský tým

Doc. RNDr. Josef Trna, CSc. Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
Vedoucí projektu
Spolupracovníci z učitelských fakult MU:
Doc. RNDr. Zdeněk Bochníček, Ph.D.
Přírodovědecká fakulta MU, proděkan

PhDr. Petr Škyřík, Ph.D.
Filozofická fakulta MU, proděkan

Doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
Fakulta sportovních studií MU

Garant projektu
Doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
Pedagogická fakulta MU, prorektor
PhDr. Mgr. Jan Krejčí PhDr. Jan Krejčí
ICT konzultant
Gabriela Hložková Gabriela Hložková
Administrátorka
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=