UČO:
Heslo:
Přihlášení
CZEN

Podpora pedagogů pro jejich profesní kariérní růst

Karierní systém pedagogů MŠ, ZŠ a SŠ - KARSYSPED

MU

Podstatou projektu je systém podpory trvalého profesního rozvoje pedagogů s důrazem na učitele mateřských, základních a středních škol. Tato podpora je směrována zejména na rozvoj profesních kompetencí učitelů s využitím odborného potenciálu učitelských fakult Masarykovy university (MU).

Fakulty MU připravující učitele (Pedagogická fakulta, Filozofická fakulta, Přírodovědecká fakulta a Fakulta sportovních studií) jsou garantem kvality učitelské přípravy na MU. Mají oprávněný odborný a profesní zájem se významně podílet na trvalém profesním rozvoji učitelů v průběhu jejich celé učitelské kariéry.

Podpora učitelů v praxi ze strany Masarykovy university je budována tak, aby byla systémová a vedla k plnému rozvoji učitelské profesionality a osobnosti. Tak dojde k optimálnímu využití lidského potenciálu našich škol a ke zkvalitnění vzdělávání a výchovy dětí a žáků v mateřských, základních a středních školách.

Pokud bude realizován celostátní Kariérní systém učitelů, pak očekáváme, že profesní a osobnostní rozvoj učitelů směrem k jeho vzdělávací a výchovné práci bude jeho jádrem.

Masarykova univerzita se snaží systémově rozvinout podporu trvalého profesního rozvoje pedagogů v různých vzdělávacích formách, především v programech a kurzech celoživotního vzdělávání. Jako komunikační a organizační nástroj pro realizaci této podpory pedagogů bude sloužit tento webový portál KARSYSPED.

Hlavní řešitel projektu:
Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity
Institut pedagogického vývoje a inovací (IPVI)
Doc. RNDr. Josef Trna, CSc.
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=
Počítadlo přístupů z jednotlivých států border=